5 อันดับ สาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยและวิธีลดความเสี่ยง

การเสียชีวิต

อยากจะบอกว่าในแต่ละปีคนไทยมีการเสียชีวิตจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ แต่สาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่พบได้บ่อยมากในคนไทยก็มักมาจากโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดบวม หัวใจขาดเลือด และสุดท้ายคืออุบัติเหตุบนท้องถนน มาดูกันว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย และวิธีไหนที่อาจช่วยลดความเสี่ยงทั้งหมด 5 อันดับด้วยกัน

1. โรคมะเร็ง

เริ่มที่สาเหตุการเสียชีวิตแรก อย่าง โรคมะเร็ง (Cancers) เป็นโรคร้ายที่ทุกคนต่างก็ต้องหวาดกลัว เพราะโรคมะเร็งเกิดจากการที่เซลล์ภายในร่างกายแบ่งตัวมากกว่าปกติจนทำให้เซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกติและลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ ส่งผลต่อการทำงานของทั้งอวัยวะที่เป็นจุดเกิดของเซลล์ อวัยวะที่ถูกลุกลาม และยังรวมทั้งการทำงานของร่างกายอื่นๆ

การเสียชีวิต

โรคมะเร็งมีหลายลักษณะ อย่างเช่น มะเร็งเม็ดเลือด และมะเร็งในรูปแบบเนื้องอก ซึ่งโรคมะเร็งถ้าหากได้รับการกระตุ้นด้วยปัจจัยเสี่ยง อย่างเช่น การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารบางชนิด การได้รับสารพิษ พฤติกรรมหรือปัญหาสุขภาพบางอย่างก็อาจจะไปช่วยเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้อีกด้วย

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่แน่ชัดในการป้องกันโรคมะเร็ง แต่ทางการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและสม่ำเสมออาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคนี้ลงได้ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาดและมีประโยชน์ การออกกำลังกายเป็นประจำ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงความเครียด หลีกเลี่ยงสารพิษและมลพิษ

2. โรคหลอดเลือดสมอง

การเสียชีวิตอันดับที่ 2 คือ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และโรคนี้ค่อนข้างร้ายแรงและเรื้อรัง มีสาเหตุมาจากเลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงเซลล์ภายในสมองได้ อาจเกิดจากหลอดเลือดภายในสมองตีบ แคบ แข็ง หรืออุดตัน และเมื่อสมองที่มีหน้าที่ควบคุมทุกส่วนภายในร่างกายขาดน้ำ ขาดสารอาหาร และขาดออกซิเจนที่ส่งผ่านเลือดมานั้นจึงไม่สามารถทำงานได้ปกติ ก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการรุนแรง อาทิเช่น ขยับร่างกายไม่ได้ เป็นอัมพาต หมดสติ และถึงขั้นที่เสียชีวิต

การเสียชีวิต

และปัจจัยที่ทำให้หลอดเลือดภายในสมองตีบ แคบ แข็ง อุดตัน และอ่อนแอ ก็มักจะมาจากโรคและการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม อย่างเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน โรคไต หรือแม้แต่พฤติกรรมสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอลล์เป็นประจำ และใช้สารเสพติด รับประทานอาหารไขมันสูง อาหารเค็มจัด ขาดการออกกำลังกาย และประสบกับความเครียดอยู่เป็นประจำนั้นเอง

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์จึงเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุด หากใครที่กำลังป่วยด้วยโรคนี้ หรือคาดว่าตนเองกำลังเสี่ยงต่อโรคนี้ เมื่อมีอาการขยับแขนขาไม่ได้ ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ควรไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองนั่นเอง

3. ปอดบวม

ต่อมาอันดับที่ สาม ของสาเหตุการเสียชีวิตในไทย ปอดบวมหรือโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) มันคือ การอักเสบของบริเวณปอดที่มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย อาการที่พบอาจเกิดได้หลายระดับ และสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย แต่ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพหรือข้อจำกัดบางอย่าง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และผู้ที่มีโรคเรื้อรังอื่น ๆ มักจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปอดบวมชนิดรุนแรงที่ทำให้ปอดเสียหายและฟื้นตัวได้ช้า ซึ่งอาจนำไปสู่การทำให้เสียชีวิตลงได้

การเสียชีวิต

โรคปอดบวมมักเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชื้อภายในระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ อาการเบื้องต้นที่สามารถสังเกตได้ คือ ไข้สูง หนาวสั่น ไอ หายใจลำบาก และรู้สึกอ่อนเพลีย แต่ถ้าหากพบว่าเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวภายในบ้านมีอาการเหล่านี้ แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อเข้าได้รับการตรวจและรักษาเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อมา

4. หัวใจขาดเลือด

มาถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่ สี่ คือ หัวใจขาดเลือด (Heart attack/Myocardial Infarction) ซึ่งเป็นภาวะที่เลือดและออกซิเจนไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากหลอดเลือดหัวใจเกิดการอุดตันจากคราบพลัค (Plaque) และเมื่อหัวใจขาดเลือดและออกซิเจน ก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมสภาพและตายลง เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจก็ไม่สามารถสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้ จนนั้นทำให้ระบบร่างกายส่วนต่าง ๆ ล่มและเสียชีวิตในที่สุด

การเสียชีวิต

และภาวะหัวใจขาดเลือดเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ การบริโภคอาหารไขมันสูง ขาดการออกกำลังกายหรือไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย โดยผู้ที่มีโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินเกณฑ์อาจมีความเสี่ยงโรคนี้สูงกว่าคนอื่นๆ

ซึ่งเราจะต้องตัดพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเหล่านั้น และปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้เฮลตี้มากขึ้นอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะหัวใจขาดเลือดได้ ภาวะนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน และเพื่อป้องกันการเสียชีวิต หากพบอาการเหล่านี้อาทิเช่น เจ็บหน้าอก รู้สึกอึดอัดบริเวณหน้าอกหรือลิ้นปี่ หายใจลำบาก เท้าบวม เหงื่อออกเยอะ และตัวเย็น แนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที

5. อุบัติเหตุบนถนน

มาถึงอันดับสุดท้ายแล้ว กับการเสียชีวิต อุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ว่าจะจากรถยนต์ จักรยานยนต์ หรือแม้แต่รถสาธารณะ เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และมักนำมาซึ่งการสูญเสีย ผู้ประสบเหตุบางรายอาจบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย แต่บางรายก็อาจสูญเสียอวัยวะ ไปจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลย การดำเนินชีวิตในปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางบนท้องถนนได้เลย และแม้ว่าอุบัติเหตุจะเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ แต่อาจลดความเสี่ยงได้

การเสียชีวิต

และมีอยู่สองสิ่งหลัก ๆ ที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ คือ เครื่องยนต์ และคน การตรวจความพร้อมของเครื่องยนต์เป็นประจำก่อนใช้งาน โดยเฉพาะการเดินทางระยะไกล อาจช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุได้ สำหรับการเตรียมความพร้อมของคน ไม่ว่าจะเป็นทั้งสติและทักษะในการขับขี่ การเคารพกฎจราจร การใช้อุปกรณ์ป้องกัน อย่างเข็มขัดนิรภัยหรือหมวกกันน็อกนั่นเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *